điện tử thanh sơn đưa công nghệ vào cuộc sống
Hình ảnh hoạt động của công ty
 • Đội ngũ sữa chữa & cài đặt vi tính
 • Đội ngũ sữa chữa & bảo trì máy lạnh
 • Đội ngũ sữa chữa điện tận nhà
 • lắp ráp hệ thống trục quay
 • bảo hành TB điện gia dụng
 • thi công tổng đài
 • phòng sản xuất
 • phòng nghiêng cứu - thiết kế
 • phòng kinh doanh
 • phòng kế toán - thống kê
 • phòng tổng đài