điện tử thanh sơn đưa công nghệ vào cuộc sống
Một số dự án đã thực hiện
9. biệt thự - nhà riêng
STT CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG
351 phòng trọ đát lành camera quan sát
352 anh sơn camera quan sát
353 chị hồng camera quan sát
354 chị phi camera quan sát
355 anh lộc camera quan sát
356 chị ngân camera quan sát
357 anh trí camera quan sát
358 chị tuyết camera quan sát
359 chú tuấn camera quan sát
360 anh quảng camera quan sát
361 chị gái camera quan sát
362 anh hồ hồng hải camera quan sát
363 chị hương thanh tra camera quan sát
364 anh lộc camera quan sát
365 anh thọ camera quan sát
366 anh nam camera quan sát
367 anh lộc kiều camera quan sát